HOME

Selamat Hangat Dari Kami

Air dan lingkungan adalah dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek tersebut memegang peranan yang sangat vital bagi kehidupan. Kami memfokuskan diri dalam bidang pengolahan dan pemurnian air dengan mengedepankan ilmu pengetahuan (applied knowledge) dan teknologi. Kami bangga dapat turut serta dalam penyediaan alat dan teknologi pengolahan air dan air limbah.

Kami membuka diri untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Hubungi kami untuk mendapat informasi seputar pengolahan air dan limbah